CMS

Çok Dilli İçerik Yönetimi (CMS)

Kullanılması gereken çok dilli bir CMS'ye zaten sahipseniz veya Orta Doğu veya Afrika'da belirli bir hedef pazar için başarılı bir dil türevi oluşturmak amacıyla yerel uzmanlara ihtiyaç duyuyorsanız eLocalize size kesin bir çözüm sağlayabilir.

SEO'ya ek olarak, hedef pazara yönelik sayfalar için çok dilli CMS ile ilgilenilmesi gerekir. Bu alandaki bir çalışma sıklıkla yalnızca internet sitesi olarak değerlendirilse de yapılan araştırmalar başarılı bir yerel internet sitesinin oluşturulması sırasında beş aşamadan geçtiğini göstermektedir. Bu aşamalar şunlardır:

  • Çeviri
  • Yerelleştirme/Kültür
  • Geribildirim
  • Sayfa düzeni ve tasarım
  • Latin alfabesi dışındaki karakter setleri

Çok dilli bir internet sitesini genellikle küresel ve yerel içeriğin karışımından oluşur. Yerel içerik belirli bir içerik yönetim sorunu oluşturmaz ancak tüm yerel dillere çevrilmesi gereken küresel içerik sorun oluşturur.

Orta Doğu ve Afrika dilleri sıklıkla Latin alfabesi dışındaki karakterlerin oluşturulması ve sunulması ile ilişkili güçlükleri de beraberinde getirir. Unicode, Latin alfabesinde yer almayan çoğu karakteri içeren ve dağıtılmış ortamlarda (örneğin internet) Latin alfabesi dışındaki karakterlerin depolanmasını ve alınmasını çok daha kolay hale getiren uluslararası bir standart haline gelmiştir.