Revizyon

Kalite kontrolü, güvencesi ve geliştirilmesi

Revizyon, ister bir çeviri projesinin parçası veya ister mevcut çevirinin değerlendirmesi olsun, ana dillerinde inceleme yapan personelimiz anlam aktarımı, doğruluk, tamlık, içerik, dizi/mantık, gerçekler, alt dil, deyimler, düzen ve tipografi dahil olmak üzere tüm alanları kontrol eder. Revizyon aşamasında yalnızca dil bilimsel açılar değil aynı zamanda terminoloji, metin içi tutarlılık ve belgeler arası tutarlılık da göz önünde bulundurulur.